Missie

Stichting Zet.El zet zich al sinds 1982 in voor de stimulering van de betere strip in het Nederlandse taalgebied.

Zozolala

Tussen 1982 en 2011 gaf de stichting het striptijdschrift Zozolala uit, met daarin artikelen, interviews, analyses, recensies, nieuwtjes en een overzicht van te verschijnen uitgaven. Het blad werd gratis verspreid onder klanten van de deelnemende (strip)winkels in Nederland en België. Zozolala stond vanaf het eerste nummer bekend om het enthousiasme, de kritische blik en de nimmer aflatende zoektocht naar nieuwe geluiden. Dit zorgde voor een omvangrijke en trouwe achterban.

Zozolala ondervond de laatste jaren van haar bestaan in toenemende mate concurrentie van websites met stripinformatie. Bovendien luidde de bankencrisis, die in 2008 was ingezet, moeilijke tijden in voor stripwinkels. In een poging te overleven werd er door hen bezuinigd, waarbij steeds vaker de verspreiding van Zozolala werd stopgezet. Hierdoor dreigde het tijdschrift zelf ook in zwaar weer te geraken. Omdat de redactie niet bereid was om te beknibbelen op de omvang en de kwaliteit, werd in 2011 besloten Zozolala stop te zetten. December 2011 verscheen daarom de laatste editie. Nummer 180 was niet alleen een extra dik en feestelijk nummer, maar tevens de sluitsteen in precies 30 jaar Zozolala.

zie ook de pagina over Zozolala

Boekuitgaven

Naast Zozolala heeft Stichting Zet.El ook altijd met enige (on)regelmaat stripboeken uitgegeven. De keus viel daarbij altijd op bijzondere (buitenlandse) titels die de gevestigde uitgeverijen blijkbaar niet wilden of durfden uitgeven, of op Nederlandse auteurs die volgens de redactie een podium verdienden om hun talenten onder de aandacht te brengen.

De boeken van Stichting Zet.El worden in Nederland verspreid door Strips in Voorraad (info@stripsinvoorraad.nl) en in België door Pinceel Stripverspreiding (Pinceel.be).

zie ook het overzicht van onze boekuitgaven